Gebruikte materialen voor hergebruik?

Materiaalbank maakt de circulaire cirkel rond!

Ons doel is 100% hergebruik van bouwmaterialen

Materiaalbank ontzorgt u van het gehele traject, vanaf een materiaal-/stoffeninventarisatie, tot de demontage, het logistieke traject, het prepareren van de producten en de afzet voor hergebruik. Geheel Turn-key.

Een betere samenleving creëren door afvalstromen te verminderen

We leven in een wereld van verspilling, overschotten en te veel uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen. Materiaalbank stimuleert enerzijds het hergebruik van bouwmaterialen, en wil ze anderzijds terugleveren aan de oorspronkelijke leverancier. Ook willen gebruikte bouwmaterialen ook aan de her- en/of eindgebruiker leveren. Kortom: we geven bouwmaterialen die voorheen in het afval terechtkwamen en vernietigd werden terug aan de markt. Hiermee willen ook wij ons steentje bijdragen aan het doorgeven van deze wereld aan de toekomstige bewoners.

De 'verbindende factor' in uw organisatie

Wij verzorgen het gehele circulaire (ver)bouwtraject voor uw organisatie, turnkey. Wij brengen uw herbruikbare materialen in kaart, demonteren en reviseren ze, en leveren ze weer af op de bouwplaats. De circulaire materialen die u niet afneemt, bieden wij aan binnen ons uitgebreide netwerk.Wees ervan overtuigd dat alle materialen die uit uw projecten komen de hoogst haalbare herbestemming krijgen. Alle overige vrijkomende materialen worden tot in detail gescheiden en hergebruikt in gecertificeerde recyclingprocessen.

Contact

Materiaalbank.nl
Olmenlaan 3a, 1161 JS Zwanenburg
085-7600878 | info@materiaalbank.nl
KvK: 80172288 | BTW:8615.75.878.B.01

Copyright Materiaalbank 2021

Locatie