Circulaire

Materiaalbank is de belofte van de circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval. Materiaalbank onderneemt bewust, deskundig en duurzaam door bouwproducten een tweede leven te geven. Deze circulaire materialen worden een aantal keer hergebruikt. Dat doen we door kwalitatief hoogwaardige materialen te herwinnen bij de ontmanteling van gebouwen. Die materialen worden gereinigd en in een gerecyclede verpakking opnieuw aangeboden aan de markt via Materiaalbank.

Co2 reductie

De Nederlandse overheid zet stevig in op energie en klimaat. In het Klimaatakkoord staan meer dan 600 afspraken om de transitie naar een CO2-arme samenleving te maken. De circulaire economie is daarin een essentiële aanjager, want circulaire oplossingen leiden tot minder CO2-uitstoot. Nederland wil in 2030 circulair werken en in 2050 volledig klimaatneutraal en 100% circulair zijn. Om daar te komen, moeten we leren op een andere manier (samen) te werken en de nodige kritische vragen te stellen: Is het echt nodig wat we doen en kan dat ook op een andere manier? Is de beoogde aanpak de goede oplossing voor het probleem of de behoefte? Geven we voldoende ruimte aan innovatieve oplossingen? Zijn we bereid naar andere businessmodellen te kijken?

Materiaalbank maakt de circulaire cirkel rondContact

Materiaalbank.nl
Olmenlaan 3a, 1161 JS Zwanenburg
085-7600878 | info@materiaalbank.nl
KvK: 80172288 | BTW:8615.75.878.B.01

Copyright Materiaalbank 2021

Locatie