Een toekomst waar ‘duurzaam’ en ‘welzijn’ elkaar ontmoeten

Ons doel is 100% hergebruiken van bouwmaterialen en een toekomst waarin ‘duurzaam’ en ‘welzijn’ elkaar ontmoeten.

Wij hebben een proces bedacht om onderdelen van onze opdrachtgevers kostenneutraal terug te brengen in de markt. Bij de
ontmanteling van een sloopproject komen er kwalitatief hoogwaardige materialen vrij die geschikt zijn voor hergebruik. Denk aan bouwstaal, hout, kozijnen en deuren, kunststof, isolatiemateriaal, elektrotechnisch materiaal, sanitair etc. In het verleden werden deze materialen vernietigd bij de afvalverwerker. Wij geven bouwmaterialen terug aan de markt. Materiaalbank faciliteert enerzijds het hergebruik van bouwmaterialen, en anderzijds het terug leveren aan de hergebruiker.

Wij zijn het apk-keuringsstation voor de bouw. De materialen worden bij Materiaalbank ingenomen, grondig nagelopen, gereinigd
en milieuvriendelijk verpakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Paswerk-medewerkers verzorgen voor een groot
deel het opnieuw circulair maken van de materialen die worden aangeboden.

Materiaalbank ontzorgt en creëert een nieuwe markt door samenwerkingen met partners, overheid en gemeenten aan te gaan en
stimuleert nieuwe werkgelegenheid voor mensen die niet zo gemakkelijk een passende baan bij een reguliere werkgever kunnen
vinden.

Een betere samenleving creëren door afvalstromen te verminderen

Materiaalbank fungeert als verbinder tussen het hergebruik van bouwmaterialen en het terugleveren aan hergebruikers. Wij geven
bouwmaterialen die normaliter vernietigd worden terug aan de markt.

Door kostenbesparend hergebruik zijn we maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen om de samenleving beter te maken, streven we duurzaamheid na en creëren we een nieuwe, eerlijke, transparante markt waarbij afvalstromen verminderen.

Paswerk-medewerkers verzorgen voor een groot deel het circulair maken van materialen.

Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan het behoud van deze wereld en denken wij aan de toekomst van onze kinderen.